Vrije pagina 1

Vrije pagina 1

AANVULLING CORONA PROTOCOL

De eerste corona proof training zit er op en dat ging weer heel goed! Natuurlijk waren er wel wat kleine aandachtspunten. Vandaar een kleine aanvulling - aanpassing. Om het een en ander nog net iets soepeler te laten lopen:

Warming Up

Inlopen doe je zelfstandig of met je (eigen) groepje. Na 5 tot 10 minuten zal er een fluit signaal zijn en kan je zelfstandig wat oefeningen doen. Voor de meeste zijn deze oefeningen bekend maar ze zijn (binnenkort) ook terug te vinden op onze facebook pagina. De oefeningen doe je terwijl je rondjes loopt op de baan. Ze eindigen met kleine verstellingen : 1x fluiten is gaan, 2 x fluiten is rustig aan.

Warming up oefeningen als armen draaien, hakken optillen, knieën heffen enz. Inlopen en warming up kan 10-15 minuten duren.

Samenlopen

Het is niet toegestaan om te rouleren tussen groepjes tijdens een training, om zo min mogelijk contactmomenten te hebben. Stel dus groepjes samen van lopers met dezelfde snelheid, en blijf de hele warming up en training bij elkaar. Indien mogelijk train je alle trainingen de komende periode met deze vaste groep. Dit om met zo min mogelijk verschillende mensen in contact te komen.

EXTRA INFO:

Je mag met max 4 personen lopen! Met 2, 3 of alleen mag ook. Dus kan je je groepje niet bijhouden of wil jij sneller dan kan je ook individueel meetrainen. Je mag alleen niet TIJDENS DE TRAINING aansluiten bij een andere groepje. Loop je alleen dan blijf je ook alleen lopen.

Inhalen

Doe dit alleen als dit op 1,5 m meter afstand kan. Blijf niet achter een andere groep hangen (BUMPERKLEVEN) maar ga er even zo snel mogelijk langs. (HAAL ZO SNEL MOGELIJK IN) Zorg dat er snel weer voldoende afstand is.

Na warming up en na afloop

Om zo min mogelijk samenscholing te krijgen, hangt groep A-C de trainingsjasjes bij de dug-out (links op de baan) en groep B-D bij binnenkomt de jasjes rechts van de baan. Blijf niet hangen na afloop, maar ga zo snel mogelijk weer richting de auto. Tijdens het rekken, na de training, houd dan voldoende afstand en blijf in de buurt van je groepje. Zodat er niet door 4 of 5 groepjes toch een grote groep ontstaat.

Duurlopen buiten

Er moet een grotere afstand zitten tussen de groepjes, zodat er nooit de indruk kan ontstaat dan we één grote groep zijn. Bij stoplichten hou je ook voldoende afstand van elkaar. De groepjes lopen zelfstandig zonder trainer, die kan onmogelijk tussen de groepjes heen en weer rennen als deze voldoende ruimte van elkaar hebben. Dus zorg er als groepjes voor dat jullie voldoende afstand van elkaar houden. De trainer coördineert alleen het vertrek.

Verzamelen duurlopen doen we voor het raam van de Dynamica kantine. Links van de ingang.

DUURLOPEN OP ZATERDAG 

groep A - 8:45 vertrek, groep B - 8:55 vertrek - groep C 9:05 vertrek

 

SPONSORS