Estafette

vrijdagavond 21 juni 2019

De eerste informatie over teams, route en tijden.

De route: http://afstandmeten.nl/index.php?id=2425191

De start is bovenop de boulevard t.h.v. de BLVD. De starttijden zijn verschillend. De tijd van aankomst zal voor iedereen bijna gelijk zijn. Zie bijgaand schema.

Definitieve informatie 19-06-2019:

Start en finish 

De estafetteloop start vrijdagavond 21 juni 2019 vanaf* 18.00 uur vanaf BLVD (begin boulevard) en eindigt voor alle teams om ca. 23:30 uur bij De Kanovijver. *De start zal gefaseerd plaatsvinden op basis van de opgegeven loopsnelheden zodat alle teams binnen een bepaald tijdsbestek zullen finishen. Dit schema is apart te bekijken. Kijk goed in welk team je zit en wat de starttijd is. De eerste groep start om 18:00 uur en de laatste om 19:20 uur. Na afloop verzamelen wij de kanovijver, waar je eerste drankje en snack van Loopgroep Zeeland is. 

Hoe werkt de estafetteloop?

Een estafette-team bestaat uit minimaal vier en maximaal zes hardlopers, inclusief begeleiding. Teams zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling van de taken. 

Er is constant één loper op de route die begeleid wordt door minimaal twee fietsers. De voorste fietser navigeert.

De gehele afstand wordt gelopen door het basisteam inclusief de team captain.

Tips: fietstassen zijn makkelijk om drinken en eten in mee te nemen. Neem ook een droog shirt en vest mee. Als je niet loopt is het prettig om droog en warm te blijven.

De Teamcaptain

De captain van een team is het aanspreekpunt van en voor het gehele team. Dit betekent onder andere dat alle correspondentie voor het team aan de captain wordt gericht en dat hij of zij de verplichting heeft zijn teamleden te informeren. Het betekent ook dat de teamcaptain als spreekbuis voor het team optreedt en dat eventuele vragen door hem of haar dienen te worden gecoördineerd. De teamcaptain dient tijdens de loop mobiel bereikbaar te zijn.

Route

Je kan de route bekijken op: http://afstandmeten.nl/index.php?id=2425191

Hierin kan je de route exporten naar een bestand dat je kan inlezen in je eigen gps-apparatuur.

Op het Jaagpad na is de route zo bepaald dat je met de auto de deelnemers kan blijven volgen.

Veiligheid

Onze eerste prioriteit is veiligheid! Het wisselen kan je met je team vooraf doornemen of tijdens de estafette wijzigen. Bepaal het wisselen op logische, overzichtelijke en veilige plekken.

Iedere deelnemer, dus ook begeleiding, die zich op de openbare weg, en op -of direct aan- de route begeeft moet goed zichtbaar zijn voor het overige verkeer.  Na het ingaan van de schemering is het dragen van een fluorescerend jasje/ hesje voorzien van reflectiemateriaal aan zowel voor- als achterzijde verplicht. Dit hesje bevat tenminste 2 lampjes aan de voorzijde en 2 aan de achterzijde. Op fietsen die zich op het parcours bevinden dient goede verlichting aangebracht te zijn: rood licht aan de achterzijde en wit licht aan de voorzijde.

De loper loopt bij voorkeur over een fietspad, gelegen aan de rechterzijde van de weg.

Bij afwezigheid van een fietspad wordt gelopen aan de uiterste rechterzijde van de rijbaan tenzij er aan de linkerzijde van de weg een fietspad is gelegen, waarop de lopers veilig en zonder hinder kunnen lopen, dan wordt aangeraden dit fietspad te volgen.

Het volgen van een trottoir dan wel voetpad is, gelet op de meerijdende fietser dan wel het overige voetgangersverkeer, niet aan te raden. Echter, indien er een voetpad is gelegen, waarop de lopers veilig en zonder hinder kunnen lopen, wordt aangeraden dit voetpad te volgen.

De begeleidende fietser bevindt zich voor, naast of achter de loper. De begeleiding dient zodanig te worden uitgevoerd dat er geen gevaar of hinder veroorzaakt wordt voor het overige verkeer of andere deelnemers.

Pech of blessure tijdens de loop

Langs route van de Estafetteloop kan Hennie van Eijbergen met de bus van Anthony van den Berg hulp bieden bij blessure of pech aan de fiets. Zij neemt twee reserve (dames)fietsen mee. Hennie kan je tijdens de loop bereiken op telefoonnummer: 06-53154519

knip

SCHEMA ESTAFETTE GROEPEN

SPONSORS